Main page

English

KRKM, spol. s r.o.

Scope of certification: Cestná verejná doprava tovaru a opravy automobilov.
According to standard: ISO 9001:2000
Validity: withdrawn
Certificate withdrawal: 20.04.2009
Reason for withdrawal: neodstránenie závažnej nezhody z kontrolného auditu